Các phương tiện giao thông lưu hành trên đường và phố rất đa dạng về chủng loại, không chỉ ở nước ta mà ở tất cả các nước trên thế giới. Theo TCXDVN 104 : 2007 phân loại các loại tuyến đường phố thành 4 loại chính. Vì vậy, hệ thống chiếu sáng đường phố phải được thiết kế phù hợp với từng loại tuyến đường phố.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN


TIÊU CHÍ CHUNG


  • Đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-7:2016/BXD Công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng đều

  • Đáp ứng về tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 259:2001.

  • Chiếu sảng đảm bảo tính dẫn hướng, tao môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia giao thông an toàn với tốc độ quy định

  • Lựa chọn nhiệt độ màu 4000K , 5000K, 6500K.

  • Đèn chiếu sáng đường có chỉ số bảo vệ IP 66, khả chống xung sét 10kV

  • Đèn tự động Diming khi hoạt động độc lập hoặc điều khiển tại tủ; Diming 2-5 mức

  • Đèn đảm bảo kết nối điều khiển, giám sát hoạt động với trung tâm điều khiển chiếu sáng thành phố, có sẵn cổng kết nối điều khiển theo chuẩn 0¸÷10V


CHỈ TIÊU VÀ CHẤT LƯỢNG CHIẾU SÁNG


STT

 Cấp đường

Đặc điểm

Độ chói Ltb (cd/m2)

Độ chói đều chung, Uo

Độ chói đều theo chiều dọc, U1

Độ rọi ngang trung bình tối thiểu, Etb (lux)

1

Chiếu sáng đường cao tốc đô thị

Tốc độ cao, mật độ cao,không có phương tiện thô sơ

2

0,4

0,7

--

2

Chiếu sáng đường cấp đô thị

Có dải phân cách


Không dải phân cách

1,5


2

0,4


0,4

0,7


0,7


3

Chiếu sáng đường phố cấp khu vực

Có dải phân cách


Không có dải phân cách

1


1,5

0,4


0,4

0,5


0,5


4

Chiếu sáng đường phố nội bộ

Hai bên đường sáng


Hai bên đường tối

0,75

0,5

0,4

0,4

--

--


5

Đường ngõ xóm

 

0,2-0,4

 --

--

5-8 lux